• baş_banner

Önümler

 • K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  ● Tutuşlygyna ýapylan dizaýn -okary howpsuzlyk

  Ie Galstuklaryň arasyndaky has uly giňişlik Uýgunlaşma

  ● Döwrebap dolandyryş tehnologiýasy, dünýä belli markalaryň gözegçisi
  çalt jogap tizligi, işlemek aňsat

  ● Takyk gysgyç bölümi, 5 bal tirsegini we gidrawliki kabul ediň
  mehaniki hereketlendiriji tehnologiýasy
 • K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  ● Tutuşlygyna ýapylan dizaýn -okary howpsuzlyk

  Ie Galstuklaryň arasyndaky has uly giňişlik Uýgunlaşma

  ● Döwrebap dolandyryş tehnologiýasy, dünýä belli markalaryň gözegçisi
  çalt jogap tizligi, işlemek aňsat

  ● Takyk gysgyç bölümi, 5 bal tirsegini we gidrawliki kabul ediň
  mehaniki hereketlendiriji tehnologiýasy
 • “Feniks-230P” ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  “Feniks-230P” ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  Adaty sanjym galyplaýyş enjamy bilen deňeşdirilende, “Feniks / P” seriýasy has çalt sanjym tizligine eýe bolup, takmynan 150mm / s ýetip bilýär.Sanjym prosesinde adaty sanjym galyplaýyş maşynlarynyň käbir kemçiliklerini çözüp biler (meselem, suw bölekleri we ş.m.);

  Müşderileriň takyk böleklere bolan ýokary talaplaryny kanagatlandyryp biler;

  Çalt işlemäge bagyşlanan, esasanam takyk galyndylary ulanmak üçin amatly platin gurluşyny optimizirlemek bilen çäkli element tehniki derňew platasy dizaýny bilen;

  Modully dizaýny kabul etmek, şol bir galyp gulplamak mehanizmi, sanjym mehanizmleriniň we nurbatlarynyň dürli aýratynlyklary bilen birleşip biler;

  Adaty sanjym galyplaýyş maşynlary bilen deňeşdirilende, has uly çykyş güýjüne eýe.

   

 • “Feniks-230PE” Elektrik zarýadly ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  “Feniks-230PE” Elektrik zarýadly ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  Adaty sanjym galyplaýyş enjamy bilen deňeşdirilende, “Feniks / P” seriýasy has çalt sanjym tizligine eýe bolup, takmynan 150mm / s ýetip bilýär.Sanjym prosesinde adaty sanjym galyplaýyş maşynlarynyň käbir kemçiliklerini çözüp biler (meselem, suw bölekleri we ş.m.);

  Müşderileriň takyk böleklere bolan ýokary talaplaryny kanagatlandyryp biler;

  Çalt işlemäge bagyşlanan, esasanam takyk galyndylary ulanmak üçin amatly platin gurluşyny optimizirlemek bilen çäkli element tehniki derňew platasy dizaýny bilen;

  Modully dizaýny kabul etmek, şol bir galyp gulplamak mehanizmi, sanjym mehanizmleriniň we nurbatlarynyň dürli aýratynlyklary bilen birleşip biler;

  Adaty sanjym galyplaýyş maşynlary bilen deňeşdirilende, has uly çykyş güýjüne eýe.

   

 • Feniks-230ES Doly ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  Feniks-230ES Doly ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

  Sanjym bölümi doly elektrik bolup, sanjym tizligi 300-1000mm / s-a ýetip biler; Saklaýjy bölekler ýokary seslenme, kemer tigirli nurbat gurluşy bilen pes derejeli servo hereketlendirijisi, Diňe takyklygy ýokarlandyryp bolman, energiýa tygşytlamagy hem üpjün edip biler.Goşma herekete ýetip biler, galyplaýyş siklini gysgaldyp biler;

  Çalt işlemäge bagyşlanan, esasanam takyk galyndylary ulanmak üçin amatly platin gurluşyny optimizirlemek bilen çäkli element tehniki derňew platasy dizaýny bilen;

  Modully dizaýny kabul edip, şol bir galyp gulplama mehanizmi, sanjym mehanizmleriniň we nurbatyň dürli aýratynlyklary bilen birleşip biler.

   

 • “Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  “Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Ajaýyp galyplar gymmaty ýokarlandyrýar
  “Servo” hereketlendiriji ulgamy basyşy we akymyny ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda saklaýar we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, galyplaryň gaýtalanma takyklygy ep-esli gowulaşýar.

  Çalt jogap
  “Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar

  Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak
  Doly enjam aýratynlyklary, pes işleýän ses we pes tizlikli iş wagtynda has ýuwaş

 • PET seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  PET seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  P PET nurbady we barreli ýörite.Zarýadyň tizligini we sanjym agramyny gowulandyryň.Plastifikasiýa temperaturasyny we AA peseltmek.Çüýşäniň gysylmagyny netijeli gowulaşdyryň we aýdyňlygyny ýokarlandyryň.

  ● Üýtgeýän nasos, düzediş nasosyndan 25% –45% güýji tygşytlap biler .Servo maşynlary, nasosdan 30% –50% güýji tygşytlap biler.

  ● Köp maşynly model çüýşäniň dürli ululygyna gabat gelýär.Iň ýokary agramy: 5000 gr.Has güýçli çykarmak güýji we PET çüýşesi üçin ýörite urgy.

 • Kameleon-CMS seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Kameleon-CMS seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Movement Hereket plastinkasynda 180 dereje aýlanma tablisasy.Iki galyp gurup, iki dürli reňkli önüm öndürip biler.

  ● leke sanjymly silindr sanjymy has durnukly we takyk saklaýar.

 • Kameleon-CPS seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Kameleon-CPS seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Serv Netijeli Servo Dişli geçiriş gurluşy ýokary tizligi durnukly we takyk ýagdaýy bilen aýlamagy dowam etdirýär.

  Tie Galstukda ulanylýan grafit mis ýeň we gollanma çyzygyny çykarmak.Hereket plastinkasynda we ahyrky plastinkada ulanylýan grafit mis blok padleri çalt we takyk galyplary açyk ýagdaýda saklaýar.

 • Bakelite seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Bakelite seriýaly plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Bak Bakelite üçin ýörite işlenip taýýarlanan nurbat we barrel, ýokary güýçli bi-metalli polatdan antikroziýa we çydamlylyk häsiýeti bilen gaýtadan işlenýär.

  Temperature Temperatura gözegçiliginiň takyklygyna we durnuklylygyna göz ýetirmek üçin, ýag çalýan enjamy ulanmak.

  Bak Bakelitler ýaly ajaýyp dizaýn plastisit materiallary, galyp we işleýiş funksiýasyny bozýar.

  Sc Nurbat we barreli çalyşmak, termoplastiki sanjym galyplaýjy maşynlara öwrülip biler.

 • “Crate-Servo” motor seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

  “Crate-Servo” motor seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

  Speedokary tizlikli gysgyç bölümi

  Motor awtomatiki gysgyç bölümi, kompýuter simulýasiýa tehnologiýasy tarapyndan täze döredilen galyp ýapmak komponentleri bolan Gear-rack sürüjisini ulanýar.Enjamyň ýokary tizlik bilen işleýän wagtynda has durnukly we rahat hereket etmegi üçin ähli komponentleri, optimallaşdyrylan içki stres we üýtgeýän görnüşi gatylaşdyryň.Strengthokary güýç we pes stres bilen tabaga we galstukdan döwülmezlik täsirli.

  Ajaýyp funksiýa we güýji tygşytlamak

  “Konger Crate” professional maşynlar seriýasy, has oňat funksiýalara eýe bolan kuwwat birligi hökmünde import edilýän sero ulgamlaryny ulanýar, adaty düzediş nasosy “Circulation Box” maşynlary bilen deňeşdirilende 20% -40% güýç we 5% -10% energiýa tygşytlap biler.

 • “Crate-Standard” nasos seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

  “Crate-Standard” nasos seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

  Speedokary tizlikli emele getiriş tehnologiýasy

  Has güýçli nebit nasosy we servo ulgamy bolan kompýuter dolandyryjysy beýlekilerden has durnukly we has çalt.Sanjymyň galyplaýyş möhletini 15-20% gysgaldyp biler.

  Elektron dolandyryş bölümi

  Konger, import edilýän ýokary derejeli professional sanjym galyplaýyş maşynlary bilen kontrolleýeri ulanýar, uly göwrümli reňkli displeýi we bizi rahatlandyrýar.Mundan başga-da, Konger: Schneider, Omron, Siemens we ş.m. ýaly meşhur marka bilen esasy elektron komponetleri ulanýar.Olarda has durnukly hil we ygtybarly funksiýa bar, elektron dolandyryş bölüminiň kadaly işlemegini kepillendirýän peýdasy.

12Indiki>>> Sahypa 1/2