• baş_banner

Täze ýyldyz seriýasy

 • “Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  “Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

  Ajaýyp galyplar gymmaty ýokarlandyrýar
  “Servo” hereketlendiriji ulgamy basyşy we akymyny ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda saklaýar we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, galyplaryň gaýtalanma takyklygy ep-esli gowulaşýar.

  Çalt jogap
  “Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar

  Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak
  Doly enjam aýratynlyklary, pes işleýän ses we pes tizlikli iş wagtynda has ýuwaş