• baş_banner

“Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

“Newstar Series” plastik sanjym galyplaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp galyplar gymmaty ýokarlandyrýar
“Servo” hereketlendiriji ulgamy basyşy we akymyny ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda saklaýar we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, galyplaryň gaýtalanma takyklygy ep-esli gowulaşýar.

Çalt jogap
“Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar

Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak
Doly enjam aýratynlyklary, pes işleýän ses we pes tizlikli iş wagtynda has ýuwaş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

44ff-removebg-deslapky syn

Aýratynlyklar

Çalt jogap

“Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar.

Dowamly ýag temperaturasy

Artykmaç ýylylygyň öňüni almak üçin motor çykaryjy gidrawliki ýagy proporsional hyzmat edýär Ol sowatmazdan hem ep-esli suw tygşytlap biler.

Uly energiýa tygşytlamak

Şol şertlerde adaty yzygiderli nasos sanjym galyplary bilen deňeşdirilende 20% -80% energiýa tygşytlap biler.

4

GÖRNÜŞ

Konger öndürilen sanjym galyplaýyş enjamlary awtoulag zapas şaýlarynda, oýunjaklarda we sowgatlarda, gündelik zerur zatlarda, PET, çüýşe düwünçekleri, öý enjamlary, lukmançylyk, elektron bölekleri we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

programma

Aýratynlyk

Kölge sanjym galyplaýyş enjamlary awtoulag böleklerinde, oýunjaklarda we sowgatlarda, gündelik zerur zatlarda, PET, çüýşe düwünçeklerinde, öý enjamlarynda, lukmançylyk, elektroniki böleklerde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Aýratynlyk CN CS128 CS168
400 633
VB cm3 A B C A B C
Sanjym enjamy
Buraw diametri mm 38 42 45 42 45 50
Nurbat L / D gatnaşygy L / D. 21 19 18 23.5 22 19.8
Atyş göwrümi cm3 192 235 270 311 357 441
Sanjym agramy (PF) g 175 214 246 283 325 401
Sanjym derejesi cm3/s 108 130 138 138 160 196
Sanjym basyşy Mpa 186 158 135 203 177 143
Buraw tizligi rpm 220 200
Galyp ýapylýan enjam
Berkidiji güýç KN 1280 1680
Urmagy üýtgediň mm 360 435
Galstuklar WxH arasyndaky boşluk mm 410x410 460x460
Maksimum beýiklik mm 160 180
Min.Mold beýiklik mm 160 180
Ejektor urmagy mm l20 135
Ejektor Tonnage KN 30 50
Beýlekiler
Iň ýokary basyş Mpa 16 16
Motor güýji KW 14 18.5
Ateryladyjy güýji KW 7.55 12.3
Maşyn ölçegi m 4.4x1.4x18 5.04x1.43x2.12
Nebit tankynyň kuwwaty L 220 300
Maşyn agramy tonna 3.8 6

TEMPLATE SIZE

1

2

3

GÖRNÜŞ ÇIMKLENDIRMELERI

4

5

6

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ ÇIMKLENDIRMELERI


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary