• baş_banner

“Crate-Servo” motor seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

“Crate-Servo” motor seriýasy Plastiki sanjym galyplaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Speedokary tizlikli gysgyç bölümi

Motor awtomatiki gysgyç bölümi, kompýuter simulýasiýa tehnologiýasy tarapyndan täze döredilen galyp ýapmak komponentleri bolan Gear-rack sürüjisini ulanýar.Enjamyň ýokary tizlik bilen işleýän wagtynda has durnukly we rahat hereket etmegi üçin ähli komponentleri, optimallaşdyrylan içki stres we üýtgeýän görnüşi gatylaşdyryň.Strengthokary güýç we pes stres bilen tabaga we galstukdan döwülmezlik täsirli.

Ajaýyp funksiýa we güýji tygşytlamak

“Konger Crate” professional maşynlar seriýasy, has oňat funksiýalara eýe bolan kuwwat birligi hökmünde import edilýän sero ulgamlaryny ulanýar, adaty düzediş nasosy “Circulation Box” maşynlary bilen deňeşdirilende 20% -40% güýç we 5% -10% energiýa tygşytlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Önümiň artykmaçlyklary

Elektron dolandyryş bölümi

Konger, import edilýän ýokary derejeli professional sanjym galyplaýyş maşynlary bilen kontrolleýeri ulanýar, uly göwrümli reňkli displeýi we bizi rahatlandyrýar.Mundan başga-da, Konger: Schneider, Omron, Siemens we ş.m. ýaly meşhur marka bilen esasy elektron komponetleri ulanýar.Olarda has durnukly hil we ygtybarly funksiýa bar, elektron dolandyryş bölüminiň kadaly işlemegini kepillendirýän peýdasy.

Speedokary tizlikli emele getiriş tehnologiýasy

Has güýçli nebit nasosy we servo ulgamy bolan kompýuter dolandyryjysy beýlekilerden has durnukly we has çalt.Sanjymyň galyplaýyş möhletini 15-20% gysgaldyp biler.

Gurluş bölümi

Innowasiýa, galyňlygy bilen ýokary berklik plastinkasyny, ýokary berklik materiallary bilen çarçuwany, ulaldylan birikdirilen we obli çyzykda goşa sanjym, çarçuwanyň deňagramlylygyny we durnuklylygyny üpjün edip bilýän, maşynlaryň peýdaly ömrüni has uzak dowam etdirjekdigini üpjün edip biler. artykmaç ýüklemek bilen işleýär.

Sanjym bölümi

Strengthokary güýç we ýörite garyndy nurbady ösdürmek üçin ýöriteleşdirilen, maşynlaryň peýdaly ömrüniň has uzyn bolmagyny üpjün ediň.Öňdebaryjy tehnologiýanyň goşa koridorda öňünden sanjym hereketlendirijisini enjamlaşdyrmak, nurbatyň ulaldyjy tork bilen has çalt we çalt iýmitlenýändigine göz ýetirip biler, şeýlelik bilen plastmassa kuwwatyny ýokarlandyrar.Nebit geçelgelerini we iýmitlendiriji maşynlaryň deşigi ýaly iň amatly meýilnamany kabul etmek, kagyz ätiýaçlygy, ezilen ýa-da burun materiallary bilen işlenende durnuklylyga we tizlige göz ýetiriň.

surat (1)
surat (4)
surat (3)
surat (2)

Aýratynlyk

Aýratynlyk CM Crate310S Crate360S Crate450S Crate450S / PLUS Crate500S Crate500S / PLUS Crate530S Crate530S / PLUS Crate650S
INJEKSIYA BIRLEŞIGI
Buraw diametri mm 65 75 90 90 90 90 90 90 90
Buraw gatnaşygy L / D. 20: 1 20: 1 21: 1 21: 1 21: 1 21: 1 19: 1 19: 1 20: 1
Atyş göwrümi cm² 945 1546 2481 2481 2481 2481 3450 3450 3890
Agyrlyk agyrlygy) g 860 1407 2258 2258 2258 2258 3140 3140 3540
Sanjym derejesi g / s 352 421 686 824 686 842 897 985 1093
Sanjym basyşy MPa 150 156.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.6 120.4 120.8
Ekranyň tizligi rpm 0 ~ 220 0 ~ 190 0 ~ 193 0 ~ 230 0 ~ 193 0 ~ 230 0 ~ 150 0 ~ 160 0 ~ 165
KLAMPING BIRLEŞIGI
Berkidiji güýç KN 3100 3600 4500 4500 5000 5000 5300 5300 6500
Urmagy üýtgediň mm 590 660 745 745 845 845 845 845 900
Galstuklaryň arasyndaky boşluk (WxH) mm 615X6I5 660X660 760X730 760X730 830X800 830X800 830X800 830X800 925X875
Galyp beýikligi (Min-Maks) mm 200 ~ 630 250 ~ 680 280 ~ 780 280 ~ 780 350 ~ 830 350 ~ 830 350 ~ 830 350 ~ 830 350 ~ 900
Ejektor urmagy mm 150 160 200 200 240 240 240 240 285
Ejektor Tonnage KN 90 100 110 110 150 150 150 150 150
HK 13 13 13 13 13 13 13 13 13
BAŞGALAR
Maks, nasos basyşy MPa 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Motor güýji KW 56 65 65 + 14 65 + 36 65 + 14 65 + 36 65 + 43 65 + 36 65 + 36
Atingyladyş kuwwaty KW 18.3 24.6 31.6 31.6 31.6 31.6 46 46 51
Maşyn ölçegi m 5.98X1.66X2.37 7.21X19X2.34 7.54X1.88X2.41 7.54X1.88X2.41 8.75X2.16X2.92 8.75X2.16X2.92 8.95X2.16X2.92 8.95X2.16X2.92 10.2X2.24X2.71
Nebit tankynyň kuwwaty L 600 620 830 830 890 890 900 900 1100
Maşyn agramy T 115 125 15.2 15.4 19.2 19.5 19.8 20 28

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-26_18-49-59

Snipaste_2022-10-26_19-06-29

Crate310S

Snipaste_2022-10-26_18-50-07

Snipaste_2022-10-26_19-06-39

Crate360S

Snipaste_2022-10-26_18-50-16

Snipaste_2022-10-26_19-06-49

Crate450S

Snipaste_2022-10-26_18-50-26

Snipaste_2022-10-26_19-06-58

Crate450S / PLUS

Snipaste_2022-10-26_18-50-37

Snipaste_2022-10-26_19-07-08

Crate500S

Snipaste_2022-10-26_18-50-47

Snipaste_2022-10-26_19-07-19

Crate500S / PLUS

Snipaste_2022-10-26_19-02-12

Snipaste_2022-10-26_19-10-38

Crate530S

Snipaste_2022-10-26_19-02-21

Snipaste_2022-10-26_19-10-49

Crate530S / PLUS

Snipaste_2022-10-26_19-02-28

Snipaste_2022-10-26_19-10-59

Crate650S


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň