• baş_banner

Konger, 2018-nji ýylda geçiriljek 7-nji SINO-PLAS Zhengzhou Plastik sergisine gatnaşmaga çagyrýar - Çakylyga baryp görüň

Konger, 2018-nji ýylda geçiriljek 7-nji SINO-PLAS Zhengzhou Plastik sergisine gatnaşmaga çagyrýar - Çakylyga baryp görüň

2019030808513694

“Konger Machinery”, dürli spesifikasiýaly orta we ýokary derejeli sanjym galyplaýyş maşynlaryny öndürmekde, Japanaponiýa we Taýwan ýaly sanjym galyplaýyş enjamlaryny çalyşmakda we Birleşen Ştatlara eksport etmek üçin ýokary bäsdeşlikli ýörite maşynlary, iki reňkli maşynlary we üç reňkli maşynlary öndürmekde ýöriteleşendir. Döwletler, Türkiýe, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýa.Bazara garaşmak.

Kompaniýanyň önümleri KS seriýaly sero sanjym galyplaýyş maşynyny, K-TEC, Kontec seriýaly ýokary güýçli we ýokary takyklykly plastmassa galyplaýyş sanjym galyplaýjy maşyny, Çameleon köp reňkli seriýaly plastmassa galyplaýyş sanjym maşynyny öz içine alýar.Şeýle hem, kompaniýa müşderileriň önümleriniň islegleri üçin sanjym galyplaýyş maşynlarynyň ýörite tapgyryny özleşdirýär.Artykmaçlyklary artdyrmak üçin müşderiniň önümçiligini höweslendiriň.

Geljege umyt baglap, Köln kazyýeti berk hil gözegçiligine, innowasion gözleglere we ösüş ruhuna we müşderilere gönükdirilen hyzmat düşünjesine ygrarly bolar we durmuşyň dürli gatlaklaryndan täze we köne müşderiler bilen bilelikde işleşer we döreder. has uly şöhrat!

Önümiň görkezilmegi

2019030808544859
2019030808550268
2019030808551379

Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr